سرویس

سرویس

دریافت پیشنهاد از فروشندگان فعلی یا بالقوه چقدر طول می کشد؟

شینهای معمولاً این پیشنهاد را در عرض 24 ساعت ارائه می دهد.

دریافت نقشه ها از فروشندگان فعلی یا بالقوه چقدر طول می کشد؟

شینهای معمولاً نقاشی ها را در عرض 24 ساعت ارائه می دهد.

درصد تحویل به موقع از فروشندگان بالقوه و فعلی شما چقدر است؟

درصد سفارشات تحویل به موقع بالای 90 درصد است.

آیا فروشندگان فعلی شما می توانند عکس هایی را برای سفارش های در حال تولید که در دست تولید هستند ارائه دهند؟

Xinhai می تواند عکس های تولیدی را در صورت نیاز مشتریان ارائه دهد.